Adım Adım Girişimcilik

42.00 

Son yıllarda girişimcilik konulu çok sayıda kitap yayımlanır ve en azından bir bölümünde bireysel deneyimler gibi -kanımca riskli- içerikler ağırlık taşırken Adım Adım Girişimcilik bambaşka bir yere oturdu.”

Açıklama

“Bu kitap, sanayici için bir rehber, girişimci için bir yol haritası, girişimciliği destekleme konusunda rekabet eden bankalar için bir referans, akademisyenler için bir ders kitabı olma niteliğini taşımaktadır. Kaymakçalan’ın bu alanda önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyor ve kendisini kutluyorum.

Günümüzde tanık olduğumuz bilgi çağı devriminin bizlere sunduğu ‘büyük veri’ deryasının kolaylaştırdığı yeni fikir, icatlar ve alınan patentler geometrik bir hızla artmaktadır.

ARGE’nin inovasyona, inovasyonun projeye, projenin girişime ve girişimin de yatırım, üretim ve pazarlamaya dönüştüğü bu zincirin halkalarını yasal teşvik ve kısıtlamalar çerçevesinde birbirine eklemek gerçekten önemlidir. İşte bu sürecin başarısı için gerekli karar alma zaman ve yöntemleri analitik bir şekilde ve yılların verdiği kişisel deneyimler ile yoğrularak kitabın içine bir mühendis titizliği ile yerleştirilmiştir.”

Yavuz Canevi / TEB Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Bankası Eski Başkanı

Ömer Kaymakçalan engin deneyimi ve akıcı dili ile çok basit ve duyarlı bir yaklaşımla girişimcilere yol göstermektedir. Kitapta Sayın Kaymakçalan bir girişimcinin konunun basamaklarından adım adım ilerleyerek her türlü aşamayı nasıl aşacağını ve ayrıca yenilikçi girişimcilik sırlarını basit ve anlaşılabilir bir üslup ile okura sunmaktadır. Yenilikçi ve girişimci tüm yatırımcıların veya niyeti olanların bu rehber kitabı okumaları ve gerçek sırları öğrenmeleri büyük bir fırsat olacaktır kanaatindeyim.”

Prof. Ali Nezihi Bilge  / Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Eski Başkanı

“Yazılanları, uzunca süredir -tabii ki sadece kendi zamanım açısından sıraya koymak için- bu yolla ‘okunmaya değerlik’ sıralamasına tabi tutan bir kişi olarak Adım Adım Girişimcilik baskı öncesi kopyasını okuma fırsatı bulunca hiç düşünmeden tüm bekleyenlerin en üstüne koydum.

Son yıllarda girişimcilik konulu çok sayıda kitap yayımlanır ve en azından bir bölümünde bireysel deneyimler gibi -kanımca riskli- içerikler ağırlık taşırken Adım Adım Girişimcilik bambaşka bir yere oturdu.”

Tınaz Titiz  / Devlet Eski Bakanı

 

Yazar Adı: Ömer Kaymakçalan

Sayfa Sayısı: 272

ISBN No: 978-605-9624-45-9

Marka

Marka

Ömer Kaymakçalan

Ömer Kaymakçalan1945 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Kolejinden 1963’de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1967’de lisans, 1969’da yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. ODTÜ’de bir yıllık asistanlıktan sonra iş hayatına İPRAŞ Petrol Rafinerisinde mühendis olarak başladı. Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’de Araştırma Geliştirme Müdürü, Çukurova Holding, Şişe Cam Holding, Zihni Holding, STFA Holding, TÜYAP şirketlerinde genel müdür olarak çalıştı. Bu görevlerinde yatırım tutarı 56 milyon dolara kadar yükselen ve içlerinde Türkiye’nin ilk krom kimyasalları sanayii olan altı endüstriyel tesisin kuruluşunu ve işletmeye alınışı gerçekleştirdi. 1991-2000 yılları arasında Tübitak Marmara Araştırma Merkezinin başkanlığını yaptı. Ulusal Metroloji, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Gıda Teknolojileri, Malzeme ve Kimya, Enerji ve Çevre Teknolojileri Enstitülerini, Türkiye’nin ilk Teknoloji Serbest Bölgesini kurdu. MAM’da uyguladığı reorganizasyon projesi WAITRO (Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Organizasyonları Birliği) tarafından dünyada teknolojik araştırma kuruluşları arasında en başarılı yeniden yapılanma projesi seçildi. Bunun sonucu WAITRO başkanlığına aday gösterildi ve seçildi. Dört yıl süreyle seksen ülkenin üye olduğu WAITRO’nun başkanlığını yaptı. Mısır Hükümetine Avrupa Birliğini temsilen Mısır sanayiinin modernizasyonu için danışmanlık yaptı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e danışmanlık yaptı. Türk kimya sanayiine katkılarından dolayı Türkiye Kimya Derneğinin şeref ödülü ve bilim ve teknolojiye katkılarından dolayı ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünün Prof. Tarık Somer ödülü sahibidir. Dünya Ekonomik Forumu, Fortune Global Forumu, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi çeşitli uluslararası toplantılara davetli olarak ve Türkiye’yi temsilen katılmıştır. Bilim ve Teknoloji Türkiye için Örnekler ve Öneriler, Çağdaş ve Demokratik Türkiye Arayışları (Ortak yayın) isimli iki kitabı vardır. ODTÜ’den sınıf arkadaşı kimya yüksek mühendisi Şule Kaymakçalan ile evlidir. Pediatrik genetik uzmanı tıp doktoru ve ekonomist olan iki kızı vardır. Ayrıca iki torun sahibidir.
Ömer Kaymakçalan