Gösterilen sonuç sayısı: 1

Yazar-Ziya-Mocan1950 yılında doğdu. 1961-1968 yılları arasında eğitimini T.E.D. Zonguldak Koleji’nde derece ile tamamlayarak 1968 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 31 Temmuz 1974 tarihinde aynı fakülteden derece ile mezun oldu. Eylül 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak asistan olarak atandı. 27 Ekim 1978 tarihinde ihtisas süresini tamamlayarak “Kronik Böbrek Hastalarında İdrarda c-AMP Aktivitesi ve Böbrek Fonksiyonları ile ilişkili” başlıklı tez ile ihtisas sınavına girdi ve İç Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı oldu. 1979- 1981 yıllarında 14 aylık askerlik görevini Polatlı Askeri Hastanesi’nde başhekim olarak tamamladı. 3 Kasım 1981 tarihinde Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak atandı. Bu fakültede İç Hastalıkları Bilim Dalı’nda ilk çalışan öğretim görevlisi olarak İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nı kurdu ve geliştirdi.

7 Haziran 1982 tarihinde aynı fakültede İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe yükseldi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca girdiği doçentlik sınavını başaran Prof. Dr. Ziya MOCAN’a 27 Ekim 1983 tarihinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verildi.

1 Kasım 1984 tarihinde “Royal College of Surgeons and Physicians of Glasgow”dan aldığı burs ile İskoçya’ya gitti. İngiltere’de “General Medical Counciléüyesi oldu ve “Glasgow Health Board”tarafından desteklendi. “Glasgow Western Infirmary” Hastanesi, Böbrek Hastalıkları Bölümünde 22 ay, “Honorary Registrar” olarak aktif doktorluk yaptı, çeşitli araştırma projelerine katıldı ve uluslararası bilimsel toplantılarda İngilizce tebliğler sundu. Yapmış olduğu çalışmalarda Karadeniz Üniversitesi Senatosu’nun 29 Ocak 1987 günkü toplantısında Karadeniz Üniversitesi’den TÜBİTAK teşvik ödülüne aday gösterildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 10 Kasım 1986 tarihi itibariyle Anabilim Dalı Başkanlığı’nı sürdürmüş olan Prof. Dr. Ziya MOCAN tıp fakültesinin çeşitli bölümlerinin kurulmasında başkanlık yapmıştır. 1982-1984 yılları arasında kan bankası müdürlüğü yaptı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu birimi kurdu. 23 Kasım 1983- 1 Kasım 1984 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü yaptı. Prof. Dr. Ziya MOCAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hemodiyaliz Bölümü’nü 1988 yılında kurdu ve başkanlığını yürüttü.

Prof. Dr. Ziya MOCAN, Yükseköğrenim Kurulu’nun 03 Şubat 1989 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndaki Profesörlük kadrosuna atandı.

Prof. Dr. Ziya MOCAN Kasım- Aralık 1990 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri Texas Tech University Medical School’da “Visiting Professor” olarak klinik çalışma ve bilimsel araştırmalar yapmıştır.