Aya Kitap 2006 yılında yayın dünyasına yeni bir soluk getirme iddiası ile kuruldu..


Sizi en iyi ifade eden cümleleri bulmak için, kitap okuyun

İnsanın temel farkı düşünebilmesi...
Düşünceyi yaratan söz...
Sözü iletecek temel yol ise kitap.
Kitap bir toplumun düşünce düzeyinin göstergesi...
Kitap bir toplumun kültür düzeyinin göstergesi...
Kitap bir toplumun yaratım düzeyinin göstergesi...
Yaratım ise, toplumun dokusunun ana maddesi...
AYA kitap, yaratım için var edildi.