Gölgeler İz Bırakır / Mayıs 2018 / Berfin Bahar

Şiir asırların ve yaşanmışlıkların imbiğinden süzülen duygular manzumesidir. Şiir söz sanatının ince sanata dönüşmesidir. Ağıtlardan,  sagulardan, hoyratlardan, ninnilerden, kahramanlıklardan süzülen bir hayattır şiir… Acının, sevincin, öfkenin, sevginin dile gelmiş, söze dökülmüş, notaya çevrilmiş halidir…

Bu türkü söylenmeye görsün/ Pir Sultanlar söz bırakır/ Köroğlu yürür dağlara / Kırat bir şahlanır ki of anam / Arkasında toz bırakır/Tarih akar, yürek akar / Doğuda çok uzaklarda bir şehname söylenir/ Aşıklar saz bırakır…

Mayıs 2018 / Berfin Bahar

Comments are closed.