Sadrazamın Sekiz Saati / Mayıs 2016 / Kültür Sanat Haritası

Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli devlet adamlarından ve divan edebiyatının hikmet dolu gazeller şairi Koca Ragıp Paşa, Sultan 3. Osman tarafından ömrünün son yılında sadrazamlığa getirilir. Ama Topkapı Sarayı’nın nüfuslu kişisi Kızlarağası Ebu Kof paşayı  yerinden etmeye çalışmaktadır. 3. Osman 1757 Ekim ayının ikinci yarısında ağır hasta olarak yatağa düşer. Söylenenlere göre kendisini bilmemektedir.

Mayıs 2016 / Kültür Sanat Haritası 

Comments are closed.